หอสมุดศิริราช พบตัวแทนจากสำนักพิมพ์ Karger

Published: 04 Nov 2022

หัวหน้างานหอสมุดศิริราช นางราณี ปิ่นทอง และนางสาวบงกช ประกิตติกุล บรรณารักษ์ พบ Mr. Dennis Loh ตำแหน่ง Business Development Manager, Southeast Asia, Hong Kong & Taiwan ตัวแทนจากสำนักพิมพ์ S. Karger AG เข้าแนะนำตัว และนำเสนอข้อมูล Karger Products ต่างๆ ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกันบอกรับเป็นสมาชิก เช่น 

 • Karger Journals Online - Provides access to the full-text of selected medical and allied health journals from Karger publishing.
  Click here to access >> Karger Journal Online
 • Karger Campus ประกอบด้วย 10 online-courses ในเรื่องของการเขียนเชิงวิชาการ  และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
  More information >> https://medlib.si.mahidol.ac.th/event/news/48
 • Karger - Fast Facts eBook Collection (Free access is available for Mahidol University)
  More information >> https://medlib.si.mahidol.ac.th/event/news/35
  Click here to access >> Karger Fast Facts

รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูล รับฟังข้อเสนอแนะต่างๆในเรื่องของการใช้งาน ในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.30-16.00 น. ณ Group Study Room A101 อาคารหอสมุดศิริราช

Karger Publishers in Basel, Switzerland, is a globally active medical and scientific publishing company.