เชิญชวนใช้งาน Karger Campus Courses ของสำนักพิมพ์ Karger

Published: 13 Jun 2022

Karger Publishers’ comprehensive education program Campus

Supported by Faculty of Medicine Siriraj Hospital and Ramathibodi Hospital

Giving you access to 10 focused courses, created and reviewed by experts in each topic and delivered through an engaging format. Learn all key aspects of publishing and how to maximize the impact of your research at an individual pace with flexible and self-timed courses. Take advantage of the training on drafting and publishing a research paper and sign up for Campus here following attached log-in instructions and using coupon code provided by your institution. 

 • To get the coupon code (Free), please sent your request to bongkoch.pra@mahidol.edu 
  Coupon expiry date: 31.05.2023Karger Campus
ระกอบด้วย 10 online-courses ในเรื่องของการเขียนเชิงวิชาการ  และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

 1. How to Conduct Ethically Sound Research
 2. How to Avoid Your Paper Being Rejected
 3. How to Write a Compelling Case Report
 4. How to Write a Clinical Research Paper
 5. How to Review a Clinical Research Paper
 6. How to Choose a Target Journal
 7. How to Review a Systematic Review Paper
 8. How to Conduct a Systematic Review
 9. How to Decide on Preprints and Open Access
 10. How to Get Your Paper Noticed following Publication

ติดต่อขอรับ Coupon Code เข้าใช้งาน 
E-mail: bongkoch.pra@mahidol.edu (สามารถเข้าใช้งานได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2566 )

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม: โทร. 02-419-7635 (บงกช)ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม

Email: bongkoch.pra@mahidol.edu