หอสมุดศิริราช ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร

Published: 31 May 2024

หอสมุดศิริราช ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร คุณ บงกช ประกิตติกุล บรรณารักษ์ งานหอสมุดศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาอบรมในหลักสูตร "The Emerging Library Leaders’ Summer School for Asia-Pacific (ELLSSA) programme", Singapore Management University ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 สนับสนุนโดยสำนักพิมพ์ Taylor & Francis

Congratulations to Ms. Bongkoch Prakittikul, Librarian at the Siriraj Medical Library, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, on receiving a scholarship to attend the Emerging Library Leaders' Summer School for the Asia-Pacific Programme at Singapore Management University, Singapore, from July 8-12, 2024.

Course information: https://academy.smu.edu.sg/courses/emerging-library-leaders-summer-school-asia-pacific