หอสมุดศิริราช - พบตัวแทนจาก BMJ

Published: 23 Mar 2023

หัวหน้างานหอสมุดศิริราช นางราณี ปิ่นทอง และนางสาวบงกช ประกิตติกุล บรรณารักษ์ พบ Mr. David Peh ตำแหน่ง Regional Sales Manager จากสำนักพิมพ์ BMJ และ Miss Patcharasiri Sritrakul, Founder and CEO, จากบริษัท New Knowledge Information Co., Ltd. เข้านำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือ Comorbidities - new tool (add-on) on the BMJ Best Practice - the only point of care tool that supports the management of the whole patient by including guidance on the treatment of a patient's acute condition alongside their pre-existing comorbidities การ Earn CME points (certificates) on the BMJ Best Practice และนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ BMJ Impact Analytics ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00-10.00 น. ณ ห้อง Group Study Room - A101 อาคารหอสมุดศิริราช


ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม

Email: bongkoch.pra@mahidol.edu