หอสมุดศิริราช - พบตัวแทนจาก Elsevier (Embase)

Published: 27 Feb 2023

นางสาวบงกช ประกิตติกุล บรรณารักษ์ พบตัวแทนจาก Elsevier Mr. Raymond Teng ตำแหน่ง Solution Sales Manager SEA นำ Dr. Mandar Bodas เข้าแนะนำตัว โดยจะมาทำหน้าที่แทนในตำแหน่ง Solution Consultant (Research Solutions- Life Sciences) สำหรับฐานข้อมูล Embase ที่ทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมกันบอกรับเป็นสมาชิก เข้านำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานฐานข้อมูล Embase Feature 2022 และ Upcoming New Feature 2023 รวมถึงนำเสนอและสาธิตการใช้งาน ฐานข้อมูล PharmaPendium - comprehensive source of preclinical and clinical pharmaceutical data and intelligence from regulatory documents (FDA and EMA). More information >> PharmaPendium ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้อง Group Study Room - A101 อาคารหอสมุดศิริราช