หอสมุดศิริราช - พบตัวแทนจาก Cambridge University Press

Published: 24 Feb 2023

นางสาวพนิดา พ่อค้าเรือ และนางสาวบงกช ประกิตติกุล บรรณารักษ์ พบตัวแทนจาก Cambridge University Press เข้านำเสนอผลิตภัณฑ์ (E-journal/E-book) ที่มีเนื้อหาด้าน Medicine, Psychiatry และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ ห้อง Group Study Room - A101 อาคารหอสมุดศิริราช

  • Ms. Pinsuda Deethavorn Account Manager, Academic Publishing, Thailand, Philippines & Indochina
  • Mr. James Pan Asia Director, Academic Publishing
  • Ms. Lily Chua Associate Director, ASEAN & Marketing, Academic Publishing, Asia