สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหอสมุดศิริราช

Published: 17 Feb 2023

หัวหน้างานหอสมุดศิริราช นางราณี ปิ่นทอง  และบุคลากรหอสมุดศิริราช ร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดยผู้อำนวยการสำนักหอสมุด นางสาวสุพรรณี หงษ์ทอง คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 20 ท่าน เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหอสมุดศิริราช เนื่องด้วยปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทางการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.30-16.30 น. ภาพถ่ายโดยคุณชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล