หอสมุดศิริราช - พบตัวแทนจากบริษัท Accucoms

Published: 09 Feb 2023

หัวหน้างานหอสมุดศิริราช นางราณี ปิ่นทอง และนางสาวบงกช ประกิตติกุล บรรณารักษ์ พบ Mr. Rakesh Malik, Commercial Director Asia และ Miss Tammy Chang, Commercial Manager Greater China & South East Asia ตัวแทนจากบริษัท Accucoms  เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล รับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้อง Group Study Room - A101 อาคารหอสมุดศิริราช ภาพถ่ายโดย นายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล