ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2565 เข้าเยี่ยมชมห้องมหิดลอดุลเดช ณ อาคารหอสมุดศิริราช ชั้น 4

Published: 25 Jan 2023

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ  อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ นำผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2565  และคู่สมรส เข้าเยี่ยมชมห้องมหิดลอดุลเดช ณ อาคารหอสมุดศิริราช ชั้น 4 โดย นางสาวบงกช ประกิตติกุล บรรณารักษ์ งานหอสมุดศิริราช ให้การต้อนรับนำชม ในวันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 ภาพถ่ายโดย นายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล 

  • ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2565 สาขาการแพทย์  (The Prince Mahidol Award 2022 in the field of Medicine)
    ศาสตราจารย์นายแพทย์ ราล์ฟ เอ ดีฟรอนโซ ( Professor Ralph A. DeFronzo, M.D., USA.)

  • ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2565 สาขาการสาธารณสุข  (The Prince Mahidol Award 2022 in the field of Public Health)
    นายแพทย์ดักลาส อาร์ โลวี  (Dr. Douglas R. Lowy, M.D., USA.)
    ดร.จอห์น ที ชิลเลอร์ (Dr. John T. Schiller, Ph.D., USA.)