หอสมุดศิริราช - พบตัวแทนจากสำนักพิมพ์ และตัวแทนจากบริษัท เดือนพฤศจิกายน 2565

Published: 29 Nov 2022

หัวหน้างานหอสมุดศิริราช นางราณี ปิ่นทอง และนางสาวบงกช ประกิตติกุล บรรณารักษ์ พบตัวแทนจากสำนักพิมพ์  และตัวแทนจากบริษัทต่างๆ ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 สำหรับการเจรจาหารือเกี่ยวกับการบอกรับเป็นสมาชิก E-books/E-journals/E-databases ในปีงบประมาณ 2566 รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูล รับฟังข้อเสนอแนะต่างๆในเรื่องของการใช้งาน 

  • Mr. Jaideep Gurwara, Managing Director และ  Miss Sutasinee Madso, Business Development Manager ตัวแทนจากบริษัท Globe Publication Pvt. Ltd. - International Subscription Agency, India ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.30-10.30 น. ณ ห้อง Group Study Room - A101 อาคารหอสมุดศิริราช
  • Miss LEE Lee Pui, Sales Manager - Journals Southeast Asia ตัวแทนจากสำนักพิมพ์ Taylor & Francis และ Miss Patcharasiri Sritrakul, Founder and CEO, ตัวแทนจากบริษัท New Knowledge Information Co., Ltd.  ในวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-14.00 น. ณ ห้อง Group Study Room - A101 อาคารหอสมุดศิริราช
  • Mr. Arun Venugopal, Associate Director, Account & Relationship Management / Health Learning Research & Practice  และ Miss Supattra Amorncheewasinlapakul, Regional Sales Manager ตัวแทนจากสำนักพิมพ์  Wolters Kluwer วันจันทร์ที่ 14  พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.30-10.30 น. ณ ห้อง Group Study Room - A101 อาคารหอสมุดศิริราช
  • Mr. Kaushik Ghosh, Associate Director, Journals & Online Products: South and South East Asia ตัวแทนจากสำนักพิมพ์ Oxford University Press  Mr. Winai Chandokrak, Head of Database Customer Support, Book Promotion & Service Co., Ltd. และ Mr. Takkapol Chancharoen, Sales Manager, iGroup Thailand ในวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00-15.00 น. ณ ห้อง Group Study Room - A101 อาคารหอสมุดศิริราช