นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีความสนใจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมหอสมุดศิริราชและห้องมหิดลอดุลเดช

Published: 10 Oct 2022

ฝ่ายการศึกษานำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่มีความสนใจศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 64 คน จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมหอสมุดศิริราชและห้องมหิดลอดุลเดช โดยมีนางสาวมิ่งกมล เอกเพ็ชร์,นางกนกกาญจน์ วรรณประสิทธิ์,นางสาวบงกช ประกิตติกุล,นางสาววรมน วิชญธีตา, นางสาววิรัตน์ ปุ่นบรรลือเดช และบุคลากรหอสมุดศิริราชให้การต้อนรับนำชม ในวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 11.45-12.00 น
ภาพถ่ายโดยนายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล