คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 วิชาเอกวิทยาศาตร์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดศิริราชและห้องมหิดลอดุลเดช

Published: 07 Oct 2022

ฝ่ายการศึกษานำคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5-6 วิชาเอกวิทยาศาตร์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ จำนวน 85 คน จากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดศิริราชและห้องมหิดลอดุลเดช โดยมีนางสาวมิ่งกมล เอกเพ็ชร์,นางกนกกาญจน์ วรรณประสิทธิ์,นางสาวบงกช ประกิตติกุล, นางสุชญา สันพงษ์,นางสาววรมน วิชญธีตา, นางสาววิรัตน์ ปุ่นบรรลือเดช และบุคลากรหอสมุดศิริราชให้การต้อนรับนำชม ในวันศุกร์ 7 ตุลาคม 2565  เวลา 11.00-12.00 น.


ภาพถ่ายโดยนายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล