งานหอสมุดศิริราช - ฝึกอบรม หัวข้อ "การใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote20" ให้กับแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Published: 28 Sep 2022

งานหอสมุดศิริราช เข้าร่วมกิจกรรมของฝ่ายวิจัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แบบ online ผ่าน ZOOM ฝึกอบรม หัวข้อ "การใช้งานโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote20" โดยนางสาวบงกช ประกิตติกุล ให้กับแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ในวันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00-15.00 น.