วิศวกรชีวการแพทย์ชาวภูฏานผู้เข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้น “The Workshop for the Maintenance Staff (Specialized Services)” ณ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา เข้าเยี่ยมชมหอสมุดศิริราช

Published: 15 Sep 2022


งานวิเทศสัมพันธ์นำวิศวกรชีวการแพทย์ชาวภูฏานผู้เข้าร่วมโครงการอบรมระยะสั้น “The Workshop for the Maintenance Staff (Specialized Services)” ณ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา จำนวน 6 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดศิริราชและห้องมหิดลอดุลเดช โดยมีนางสาวมิ่งกมล เอกเพ็ชร์ ให้การต้อนรับนำชม ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565

ภาพถ่ายโดยนายนัทพงศ์ วัชราพงษ์