บุคลากรหอสมุดศิริราช - เข้าร่วมการประชุมสัมมนา "Ovid User Meeting 2022" จัดโดย Wolters Kluwer

Published: 25 Aug 2022

หัวหน้างานหอสมุดศิริราช นางราณี ปิ่นทอง และนางสาวบงกช ประกิตติกุล เข้าร่วมการประชุมสัมมนา "Ovid User Meeting 2022" ภายใต้หัวข้อ "Trends, opportunities and scope of Medical Libraries post COVID 19" จัดโดย Wolters Kluwer ในวันที่ 22-24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ณ Le Meridien Chiang Rai Resort จังหวัดเชียงราย โดยมีวิทยากรจาก Wolters Kluwer และวิทยากรจาก Nanyang Technological University, Singapore บรรยายในหัวข้อต่างๆ ดังเช่น

 

 • Topic: "Change in Learning Landscape due to the pandemic" by Arun Venugopal
  Associate Director, Account & Relationship Management / Health Learning Research & Practice / Wolters Kluwer
   


 • Topic: "Technologies to Make Library Resources Discoverable" by Annaliese Burleigh
  Customer Success Manager / Wolters Kluwer


 • Topic: "Emerging Roles of NTU Library to Support University Goals" by Samantha Ang
  Deputy Director, Nanyang Technological University Library

และเข้าเยี่ยมชม MFU Library – ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยได้รับการต้อนรับจากคุณ นภา สุยะนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง