รศ. ดร. พญ.นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารงานด้านจริยธรรมการวิจัยในคน นำคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน จากสถาบันต่างๆ เข้าเยี่ยมชมห้องมหิดลอดุลเดช อาคารหอสมุดศิริราช

Published: 19 Aug 2022

รศ. ดร. พญ.นิศารัตน์ โอภาสเกียรติกุล ประธานกรรมการ คณะกรรมการบริหารงานด้านจริยธรรมการวิจัยในคน หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นำคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน จากสถาบันต่างๆ  จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร, สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าเยี่ยมชมห้องมหิดลอดุลเดช อาคารหอสมุดศิริราช ชั้น 4 โดยนางสาวบงกช ประกิตติกุล เป็นผู้นำชม ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.30 น.