งานหอสมุดศิริราช - เข้ารับการเยี่ยมสำรวจภายใน ตามกำหนดการเยี่ยมสำรวจภายใน ประจำปี 2565 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

Published: 18 Aug 2022

คณะผู้เยี่ยมสำรวจภายใน นำโดย รศ. นพ. มนวัฒน์ เงินฉ่ำ ภาควิชาศัลยศาสตร์ เข้าเยี่ยมสำรวจหน่วยงานหอสมุดศิริราช ตามกำหนดการเยี่ยมสำรวจภายใน ประจำปี 2565 ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.30-11.00 น. ภาพถ่ายโดย นายนัทธพงศ์ วัชราพงษ์