งานหอสมุดศิริราช บรรยาย หัวข้อ "การใช้ฐานข้อมูลวารสารทางการแพทย์ (Databases & Tools)" ให้กับอาจารย์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

Published: 16 Aug 2022

งานหอสมุดศิริราช เข้าร่วมกิจกรรมของฝ่ายวิจัย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แบบออนไลน์ ผ่าน ZOOM บรรยาย เรื่อง "การใช้ฐานข้อมูลวารสารทางการแพทย์ (Databases & Tools)" โดย นางสาวบงกช ประกิตติกุล ให้กับอาจารย์ในภาควิชากุมารเวชศาสตร์ที่สนใจเข้ารับฟัง ในวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 12.00-14.00 น.