งานหอสมุดศิริราช - บรรยาย หัวข้อ "แนะนำการใช้บริการหอสมุดศิริราช" ให้กับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 72 ปีการศึกษา 2565

Published: 04 Aug 2022

งานหอสมุดศิริราช นำโดย หัวหน้างานหอสมุดศิริราช นางราณี ปิ่นทอง เข้าร่วมกิจกรรม ของหลักสูตรนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล อบรม เรื่อง "แนะนำการใช้บริการหอสมุดศิริราช" โดย นางสุชญา สันพงษ์ และนางสาวบงกช ประกิตติกุล ให้กับนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 72 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 210 ท่าน ในวันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2565 เวลา 15.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุมอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 ภาพถ่ายโดย นายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล