งานหอสมุดศิริราช - บรรยาย หัวข้อ "บริการของหอสมุดศิริราช... มีอะไรมากกว่าที่คิด" ให้กับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565

Published: 24 Jun 2022

งานหอสมุดศิริราช เข้าร่วมในกิจกรรมบทนำก่อนเปิดภาคเรียน จัดโดยฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บรรยายในหัวข้อ "บริการของหอสมุดศิริราช... มีอะไรมากกว่าที่คิด" ให้กับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดย นางสาวบงกช ประกิตติกุล และนางราณี ปิ่นทอง หัวหน้างานหอสมุดศิริราช ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.30-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย อวย เกตุสิงห์ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3 ถ่ายภาพโดยคุณชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล

 

ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม

Email: bongkoch.pra@mahidol.edu