งานหอสมุดศิริราช - บรรยาย หัวข้อ "Literature Search" กิจกรรมการปฐมนิเทศน์แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Published: 20 Jun 2022

งานหอสมุดศิริราช เข้าร่วมในกิจกรรมการปฐมนิเทศน์แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 จัดโดย การศึกษาหลังปริญญา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายในหัวข้อ "Literature Search" โดย นางสาวบงกช ประกิตติกุล ในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.30-16.00 น. ณ ห้องบรรยาย 3/1 ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 12 ถ่ายภาพโดยคุณชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล