ผู้เข้าฝึกอบรมระยะสั้น “The 8th Short Course TB Training: From Basic Sciences to Applications” เข้าเยี่ยมชมหอสมุดศิริราช

Published: 05 Jun 2024

Welcome all participants of “The 8th Short Course TB Training: From Basic Sciences to Applications (2024)” from Myanmar, Indonesia, Thailand to the Siriraj Medical Library, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, on June 5, 2024 /the scholarship supported by National Institute of Health (NIH), USA

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทุนวิจัยวัณโรคดื้อยา ศิริราชมูลนิธิ นำผู้เข้าฝึกอบรมระยะสั้น “The 8th Short Course TB Training: From Basic Sciences to Applications (2024)” จากประเทศเมียนมาร์ ประเทศอินโดนีเชีย และประเทศไทย จำนวน 8 คน โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก National Institute of Health (NIH), USA เข้าเยี่ยมชมหอสมุดศิริราช โดยมีนางสาวบงกช ประกิตติกุล ให้การต้อนรับนำชม รวมถึงแนะนำการใช้งานบริการต่างๆของหอสมุดศิริราช ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00-11.00 น. ภาพถ่ายโดยนายนัทธพงศ์ วัชราพงษ์