คณะศึกษาดูงานจาก Seoul National University ประเทศเกาหลีใต้ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดศิริราช และห้องมหิดลอดุลเดช

Published: 23 May 2024

Welcome, delegates from Seoul National University, South Korea, to the Siriraj Medical Library, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, on May 23, 2024.

คณะศึกษาดูงานจาก Seoul National University ประเทศเกาหลีใต้ เข้าเยี่ยมชมหอสมุดศิริราช และห้องมหิดลอดุลเดช ตามกำหนดการเข้าเยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ด้านการศึกษาและวิจัย โดยมีนางสาวบงกช ประกิตติกุล ให้การต้อนรับนำชม ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.30-11.00 น. ภาพถ่ายโดยนายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล