การใช้งาน BioRender (Academic Institutional Plan) สนับสนุนการบอกรับเป็นสมาชิกโดย มหาวิทยาลัยมหิดล

Published: 05 Apr 2024

หอสมุดศิริราช ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ การใช้งาน BioRender (Academic Institutional Plan) สนับสนุนการบอกรับเป็นสมาชิกโดย มหาวิทยาลัยมหิดล

อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ติดต่อ Node service ของคณะฯ เพื่อขอรับบริการการใช้งาน Premium function ได้ที่:

  • สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ 
    คุณ อริสา จันทรลาภ  E-mail: arisa.jan@mahidol.ac.th  

  • สำนักพิมพ์ศิริราช งานวิชาการ
    คุณ นุชประวีภรณ์ สลีอ่อน E-mail: noochpraweeporn.sal@mahidol.ac.th  

  • หอสมุดศิริราช
    คุณ บงกช ประกิตติกุล E-mail: bongkoch.pra@mahidol.ac.th

*สงวนสิทธิให้บริการเฉพาะ BioRender account ที่ใช้ E-mail Mahidol สมัครใช้งานเท่านั้น*

* Must be cited with the credit in Acknowledgement :"Created by BioRender.com / Mahidol University" 

*โปรดศึกษาข้อตกลง และปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้บริการ  BioRender - Academic License Terms 
Permitted Educational and Personal Uses / Permitted Publishing Uses 

BioRender is the easy-to-use science illustration tool that lets you create high-quality diagrams for publications, presentations, posters, patents, outreach and more - no drawing skills required (and no more countless hours in Powerpoint or Illustrator!).