งานหอสมุดศิริราช - ให้คำแนะนำและสอนวิธีการจัดระบบห้องสมุดของภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม

Published: 25 Mar 2024

คุณพนิดา พ่อค้าเรือ บรรณารักษ์ และทีมงาน หอสมุดศิริราช ให้คำแนะนำและสอนวิธีการจัดระบบห้องสมุดของภาควิชา ให้กับบุคลากรของภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องสมุดภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา ชั้น 25