บุคลากรหอสมุดศิริราช - เข้าร่วมการประชุมสัมมนา "OVID User Meeting 2024" จัดโดย Wolters Kluwer

Published: 22 Mar 2024

คุณนาถอนงค์ ศรีจินดา และคุณพนิดา พ่อค้าเรือ บรรณารักษ์ งานหอสมุดศิริราช เข้าร่วมการประชุมสัมมนา "OVID User Meeting 2024" ภายใต้หัวข้อ "Trends, opportunities and scope of Medical Libraries: Arrival of AI Era" จัดโดย Wolters Kluwer ในวันที่ 19-21 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรม Courtyard by Marriott Phuket, Patong Beach Resort จังหวัดภูเก็ต