งานหอสมุดศิริราช - เข้าร่วมสัมมนาหน่วยงานในกำกับรองคณบดีฝ่ายบริหาร และหน่วยงานในกำกับรองคณบดี คนที่ 1 และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช

Published: 22 Mar 2024

บุคลากรหอสมุดศิริราช เข้าร่วมสัมมนาหน่วยงานในกำกับรองคณบดีฝ่ายบริหาร และหน่วยงานในกำกับรองคณบดี คนที่ 1 และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช วันที่ 16-17 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ โรงแรมเทวัญาดารา รีสอร์ท แอนด์ สปา หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล