คณะศึกษาดูงานจาก Universitas Negeri Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย - เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหอสมุดศิริราช

Published: 27 Feb 2024

นางสาว ชโลธร โอฬารประเสริฐ หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์ นำคณะศึกษาดูงานจาก Universitas Negeri Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย นำโดย คุณ Ist i Yunita, Ph.D. , The World Class University Team และเจ้าหน้าที่ 3 ท่าน ได้แก่ คุณ Hadna Andy Al Falasany, A.Md., คุณ Rita Darmawati, S.IP. และคุณ Virga Renitasari, S.Pd. เข้าศึกษาดูงาน เยี่ยมชมหอสมุดศิริราชและห้องมหิดลอดุลเดช โดยมี นางสาวบงกช ประกิตติกุล บรรณารักษ์ งานหอสมุดศิริราช บรรยายและต้อนรับนำชม ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 -12.00 น. ภาพถ่ายโดย นายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล