คณะนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เข้าเยี่ยมชมหอสมุดศิริราช

Published: 21 Feb 2024

คณะนักเรียนและอาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เข้าเยี่ยมชมหอสมุดศิริราช ตามกำหนดการกิจกรรมเยี่ยมชมหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีนางกนกกาญจน์ วรรณประสิทธิ์, นางสาววรมน วิชญธีตา, นางสาวบงกช ประกิตติกุล และบุคลากรหอสมุดศิริราชร่วมให้การต้อนรับนำชม ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 13.00-13.20 น. ภาพถ่ายโดยนายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล