งานหอสมุดศิริราช - ทำบุญครบรอบ 58 ปี วันเปิดอาคารหอสมุดศิริราช 24 มกราคม พ.ศ. 2509

Published: 25 Jan 2024

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธวัชชัย อัครวิพุธ รองคณบดี คนที่ 1 และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช เป็นประธานในพิธีทำบุญครบรอบ 58 ปี วันเปิดอาคารหอสมุดศิริราช 24 มกราคม พ.ศ. 2509 ในวันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567 ณ โถงสร้างแรงบันดาลใจ (Inspiration Zone) ชั้น 4 อาคารหอสมุดศิริราช  ภาพถ่ายโดย นายนัทธพงศ์ วัชราพงษ์

หอสมุดศิริราช หอสมุดแพทย์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2495 ห้องสมุดของคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล ได้รับความช่วยเหลือจากองค์การ "China Medical Board of New York" เพื่อจัดตั้ง "หอสมุดกลางสำหรับแพทย์" และให้ทุนการศึกษาดูงานแก่บรรณารักษ์ รวมถึงให้เงินอุดหนุนซื้อหนังสือ วารสาร และอุปกรณ์ต่างๆ

อาคารหอสมุดศิริราชหลังใหม่ สร้างขึ้นด้วยเงินสนับสนุนจาก องค์การ "China Medical Board of New York" เป็นจำนวนเงิน $200,000 ดอลลาร์ และเงินสมทบจากรัฐบาลไทย โดยใช้ชื่อว่า "หอสมุดศิริราช" เป็นตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น ติดเครื่องปรับอากาศทั้งหลัง จุหนังสือได้ประมาณ 120,000 เล่ม รองรับผู้อ่านประมาณ 320 คน

เริ่มสร้างวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2506 และเสร็จในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2508 ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2509 โดยมี ฯพณฯ นายรัฐมนตรี จอมพลถนอม กิติขจร เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง Dr. Oliver R. McCoy ผู้แทนขององค์การ China Medical Board of New York และผู้แทนของมูลนิธิ Rockefeller Foundationในระยะเวลานั้น ได้รับการยกย่องว่า "เป็นห้องสมุดแพทย์ที่ดีที่สุดในประเทศไทยและอยู่ในระดับชั้นนำของภูมิภาคแทบนี้"  อ่านเพิ่มเติม >> หอสมุดศิริราช หอสมุดแพทย์ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย

 

 

 

 

 

 ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม

Email: bongkoch.pra@mahidol.edu