ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2566 เข้าเยี่ยมชมห้องมหิดลอดุลเดช ณ อาคารหอสมุดศิริราช ชั้น 4 (The Prince Mahidol Award 2023 Laureates)

Published: 24 Jan 2024

ศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ  อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล รองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ นำผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2566 (The Prince Mahidol Award 2023 Laureates)  และคู่สมรส เข้าเยี่ยมชมห้องมหิดลอดุลเดช ณ อาคารหอสมุดศิริราช ชั้น 4 โดย นางสาวบงกช ประกิตติกุล บรรณารักษ์ งานหอสมุดศิริราช ให้การต้อนรับนำชม ในวันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567 

  • ศาสตราจารย์ นาโปเลโอเน เฟอร์รารา, สหรัฐอเมริกา / อิตาลี (Professor Napoleone Ferrara, M.D. (USA / Italy))
    ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2566 สาขาการแพทย์  (The Prince Mahidol Award 2023 Laureates in the field of Medicine)
  • ศาสตราจารย์นายแพทย์แบร์รี่ เอช. รูแมค, สหรัฐอเมริกา (Professor Dr. Barry H. Rumack, M.D. (USA))
    ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2566 สาขาการสาธารณสุข (The Prince Mahidol Award 2023 Laureates in the field of Public Health)

ขอขอบคุณภาพถ่ายจาก สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล