งานหอสมุดศิริราช - จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานการจัดซื้อหนังสือสำหรับภาควิชา/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2567

Published: 18 Dec 2023

งานหอสมุดศิริราช จัดประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานการจัดซื้อหนังสือสำหรับภาควิชา/หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2567 ให้กับผู้ประสานงานของภาควิชา/หน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วนความเรียบร้อยและเสร็จสิ้นตามกรอบเวลาที่กำหนด ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 – 11.00 น .ผ่านระบบ  ZOOM ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายณกุล ไวประดับ ผู้ประสานงานของหอสมุดศิริราช โทร. 02-419-8052 E-mail: nakul.wai@mahidol.edu 

 

ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม

Email: nakul.wai@mahidol.edu