ฝ่ายทรัพยากรบุคคล - จัดกิจกรรม Workshop การทำแผนผังโครงสร้างงานหอสมุดศิริราช ให้กับบุคลากรหอสมุดศิริราช

Published: 18 Dec 2023

วิทยากรตัวแทนจากฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คุณ จารุเดช โตจำศิลป์ (งานวิเคราะห์และพัฒนาระบบ) จัดกิจกรรม Workshop หัวข้อ "การทำแผนผังโครงสร้างงานหอสมุดศิริราช (organization chart)" ให้กับบุคลากรหอสมุดศิริราช ในวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00-11.00 น.  ณ ห้อง Group Study Room อาคารหอสมุดศิริราช