งานหอสมุดศิริราช - บรรยาย หัวข้อ "(Databases & Tools)" กิจกรรมของฝ่ายวิจัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Published: 18 Dec 2023

งานหอสมุดศิริราช เข้าร่วมกิจกรรมของฝ่ายวิจัย ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บรรยาย หัวข้อ "(Databases & Tools)" แนะนำการใช้งานฐานข้อมูลทางการแพทย์ และเครื่องมือที่ช่วยในการเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม Full text (SFX - link resolver)” โดย นางสาวบงกช ประกิตติกุล ให้กับ อาจารย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และบุคลากร ภาควิชารังสีวิทยา ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2566  เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมพิณพากย์พิทยา ตึก 72 ปี ภาพถ่ายโดย นายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล