หอสมุดศิริราช - พบตัวแทนจากบริษัท AMBOSS

Published: 18 Oct 2023

หัวหน้างานหอสมุดศิริราช นางราณี ปิ่นทอง และนางสาวบงกช ประกิตติกุล บรรณารักษ์ พบตัวแทนจากบริษัท AMBOSS (a medical technology company, founded in 2012) Mr. Stefan Mampilly, Head of B2B Sales EMEA, Asia Pacific and LATAM และ Mr. Christopher Siow, Sales Manager B2B Sales Asia & Oceania Countries เข้านำเสนอผลการทดลองใช้งาน และรับฟังข้อเสนอแนะหลังจากเปิดทดลองใช้งาน Free trial! "AMBOSS" - Medical Learning Platform (For Faculty of Medicine Siriraj Hospital) ระยะเวลาทดลองใช้งาน 2 เดือน ตั้งแต่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566 -  30 กันยายน พ.ศ. 2566 ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2566  ณ Inspiration Zone ชั้น 4 อาคารหอสมุดศิริราช

 

[About AMBOSS]

AMBOSS is an online medical education tool that guides students from their early years of med school, all the way to the wards. Its comprehensive Knowledge Library and case-based Question Bank cover all the topics you’ll find in the exams. The analysis tool, along with other intelligent learning features help to track your performance and improve your knowledge retention.  AMBOSS is a learning system designed for your whole medical career. Medical students, residents and physicians can use the library as an easily navigable reference tool for their pre-clinical and clinical work and preparations for exams with an integrated clinical case-style question bank.

[Key Features and Functions of AMBOSS]

  • Comprehensive medical content for all pre-clinical and clinical subjects, including subjects tested by the following exams: USMLE Step 1, USMLE Step 2 CK & CS, 9 NBME Subject Board (Shelf) exams, among others.
  • 20,000+ medical terms and over 200,000 interlinked cross-references, AMBOSS, which ensure a holistic understanding of each medical topic and are continually updated by our team of international physicians
  • 8,000+ embedded multimedia resources, including charts, x-rays, and images with digital overlaysMultimedia learning to support individual learning preferences, including anatomical illustration, pathological structural overlays, videos, quizzes, and chalkboard style lectures