เชิญชวนใช้งาน KargerLEARN - online learning platform for academic writing and publishing ของสำนักพิมพ์ Karger

Published: 13 Jul 2021


ประกอบไปด้วย courses ในเรื่องของการเขียนเชิงวิชาการ  และการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานมากกว่า 15 courses เช่น

  •  How to Write an Effective Research Paper
  • Structure of an Original Article: Title to Conclusion (IMRAD)
  • Choosing the Right Journal for Your Research
  • Strategies for Marketing Your Research Paper
  • How to Submit a Journal Article and Get it Published

เข้าใช้งาน URL: https://www.kargerlearn.com/bundles/english
ติดต่อขอรับ Coupon Code เข้างานฟรี ได้ที่ (สามารถเข้าใช้งานได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 )

E-mail: bongkoch.pra@mahidol.edu

โทร. 02-419-7635 (บงกช)ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม

Email: bongkoch.pra@mahidol.edu

Website: https://www.kargerlearn.com/bundles/english