คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมห้องมหิดลอดุลเดช ณ อาคารหอสมุดศิริราช

Published: 06 Oct 2023

ศาสตราจารย์ ดร.เพทาย เย็นจิตโสมนัส ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็งศิริราช นำศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  และศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.รัชดา เครสซี่ ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งมณี ตระกูลพัว คณะวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมห้องมหิดลอดุลเดช ณ อาคารหอสมุดศิริราช ชั้น 4 โดยมี นางสาวบงกช ประกิตติกุล บรรณารักษ์ งานหอสมุดศิริราช ให้การต้อนรับนำชม ตามกิจกรรมเยี่ยมชมสถานที่ภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม ด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็ง ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และศูนย์วิจัยเป็นเลิศด้านภูมิคุ้มกันบำบัดโรคมะเร็งศิริราช ฝ่ายวิจัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย คณะแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะวิทยาศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ภาพถ่ายโดย นายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล