ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหอสมุดศิริราช

Published: 06 Oct 2023

หัวหน้างานหอสมุดศิริราช นางราณี ปิ่นทอง พร้อมด้วยบุคลากรหอสมุดศิริราช ร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก นำโดย แพทย์หญิงอรวรรณ ไชยมหาพฤกษ์ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าศึกษาดูงาน ด้านการจัดการห้องสมุดยุคใหม่ (Modern Library) ในเรื่องการใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และการบริหารจัดการพื้นที่การเรียนรู้ (Learning Space) รูปแบบ co-working space ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00-12.00 น. ภาพถ่ายโดยนายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล