หอสมุดศิริราช - กิจกรรมงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

Published: 29 Sep 2023

กิจกรรมงานมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ของงานหอสมุดศิริราช คุณ สมคิด พรเหมือนเพชร ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร(ชง.) อายุราชการ 32 ปี ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2566 พวกเราชาวหอสมุดศิริราช ขอขอบคุณคุณสมคิด ที่ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ เพื่อหอสมุดศิริราช ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา