คณะศึกษาดูงานจากประเทศภูฏาน Ministry of Health, Royal Government of Bhutan และ Khesar Gyalpo University of Medical Sciences of Bhutan - เข้าเยี่ยมชมหอสมุดศิริราช

Published: 12 Sep 2023

รศ.พญ. อรวรรณ พงศ์รวีวรรณ หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล นำคณะศึกษาดูงานจากประเทศภูฏาน เยี่ยมชมคณะฯ และเสวนาด้านความร่วมมือในอนาคตระหว่างสองสถาบัน นำโดย Mr. Pemba Wangchuk, The Acting Secretary, Ministry of Health, Royal Government of Bhutan และคณะศึกษาดูงานจาก Khesar Gyalpo University of Medical Sciences of Bhutan รวมทั้งหมด 9 ท่าน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดศิริราช และห้องมหิดลอดุลเดช โดยมี นางสาวบงกช ประกิตติกุล บรรณารักษ์ งานหอสมุดศิริราช ให้การต้อนรับนำชม ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2566 ภาพถ่ายโดย นายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล