นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าร่วมการแข่งขัน "The VR Anatomy Challenge: unleashing the human anatomy puzzle"

Published: 04 Sep 2023

นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าร่วมการแข่งขัน "The VR Anatomy Challenge: unleashing the human anatomy puzzle" การแข่งขันประกอบโครงสร้างกายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ ในเกมส์ Human Anatomy Puzzle ผ่านแว่น VR ร่วมชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 25,000 บาท ระยะเวลาการแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2566 จัดโดย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานที่จัดกิจกรรม สำหรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล: หอสมุดศิริราช - ห้อง Virtual Reality Activity Station (3rd Floor) (เจ้าหน้าที่ผู้รับชอบ: นายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล )

กติการแข่งขัน

1. ผู้เข้าแข่งขัน สามารถเลือกโหมดการเล่นและระดับความยากได้เพียง 1 โหมดเท่านั้น 

2. เมื่อเล่นจบเกมส์ ผู้เล่นต้องแจ้งข้อมูลกับเจ้าหน้าที่

3. ผู้เข้าแข่งขัน พิมพ์ชื่อบนเกมส์ ตามด้วยตัวย่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (SIMD)

4. เจ้าหน้าที่ ทำหน้าที่กรอกคะแนนและเวลา ของผู้เข้าแข่งขันในระบบ