แจ้งเปลี่ยนแปลงการเข้าใช้งาน E-journal - วารสาร "Blood"

Published: 13 Jul 2021

วารสาร "Blood"ของสมาคม American Society of Hematology (ASH) 

บอกรับเป็นสมาชิกโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

- ตั้งแต่ปี 2021 ให้เข้าใช้งานผ่านฐานข้อมูล ScienceDirect ของสำนักพิมพ์ Elsevier

- สามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) ได้ตั้งแต่ ปี 1946 - ปัจจุบัน

- URL: https://www-sciencedirect-com.ejournal.mahidol.ac.th/journal/blood


ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม

Website: https://www-sciencedirect-com.ejournal.mahidol.ac.th/journal/blood