นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล - เข้าเยี่ยมชมหอสมุดศิริราช

Published: 10 Aug 2023

หัวหน้างานหอสมุดศิริราช นางราณี ปิ่นทอง และบุคลากรหอสมุดศิริราช ให้การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 46 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดศิริราช และห้องมหิดลอดุลเดช ตามกำหนดการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูและงานรับน้องสู่รั้วศิริราช ปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.40-12.10 น. ภาพถ่ายโดย นายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล