งานหอสมุดศิริราช - บรรยาย หัวข้อ "Literature Search" กิจกรรมการปฐมนิเทศน์แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

Published: 27 Jun 2023

งานหอสมุดศิริราช เข้าร่วมในกิจกรรมการปฐมนิเทศน์แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดย การศึกษาหลังปริญญา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์  บรรยายในหัวข้อ "Literature Search" โดย นางสาวบงกช ประกิตติกุล ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.45-14.30 น. ณ ห้องบรรยาย 5/1 ตึกเจ้าฟ้ามหาจักรี ชั้น 12 ถ่ายภาพโดยคุณชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล