งานหอสมุดศิริราช - แนะนำการใช้บริการของหอสมุดศิริราช ในกิจกรรมบทนำ (Orientation) สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

Published: 27 Jun 2023

งานหอสมุดศิริราช เข้าร่วมในกิจกรรมบทนำ (Orientation) สำหรับนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดยฝ่ายการศึกษา แนะนำในหัวข้อ "การใช้บริการของหอสมุดศิริราช" โดยนางสุชญา สันพงษ์ และนางสาววรมน วิชญธีตา ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 11.30-12.00 น. ณ ห้องบรรยายอวย เกตุสิงห์ อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 3 ถ่ายภาพโดยคุณชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล