หอสมุดศิริราช - เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

Published: 02 Jun 2023

งานหอสมุดศิริราช สังกัด รองคณบดี คนที่ 1 และผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธวัชชัย อัครวิพุธ

หัวหน้างานหอสมุดศิริราช นางราณี ปิ่นทอง และบุคลากรหอสมุดศิริราช เข้าร่วมกิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2566 บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566