ผู้เข้าฝึกอบรมระยะสั้น “The 7th Short Course TB Training: From basic sciences to applications” เข้าเยี่ยมชมหอสมุดศิริราช

Published: 01 Jun 2023

ศาสตราจารย์ ดร.อังคณา  ฉายประเสริฐ สังกัดฝ่ายวิจัย  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทุนวิจัยวัณโรคดื้อยา ศิริราชมูลนิธิ นำผู้เข้าฝึกอบรมระยะสั้น “The 7th Short Course TB Training: From basic sciences to applications” จากประเทศเมียนมาร์ ประเทศอินโดนีเชีย ประเทศภูฏาน ประเทศจีน และประเทศไทย จำนวน 9 คน โดยได้รับทุนสนับสนุนจาก National Institute of Health (NIH), USA เข้าเยี่ยมชมหอสมุดศิริราช โดยมีนางสาวบงกช ประกิตติกุล ให้การต้อนรับนำชม รวมถึงแนะนำการใช้งานบริการต่างๆของหอสมุดศิริราช ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00-11.00 น. ภาพถ่ายโดยนายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล