นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี เข้าเยี่ยมชมหอสมุดศิริราช

Published: 25 May 2023

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 จำนวน 44 ท่าน และครูผู้ควบคุม จำนวน 2 ท่าน จากโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จังหวัดชลบุรี เข้าเยี่ยมชมหอสมุดศิริราช ตามกิจกรรมการเยี่ยมชมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อรับฟังการแนะนำหลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมีนางกนกกาญจน์ วรรณประสิทธิ์, นางสาววรมน วิชญธีตา, นางสาวบงกช ประกิตติกุล และบุคลากรหอสมุดศิริราชร่วมให้การต้อนรับนำชม ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 11.00-12.00 น. ภาพถ่ายโดยนายชยพัทธ์ จีรพัฒน์กุล