หอสมุดศิริราช - พบตัวแทนจาก Clarivate

Published: 25 May 2023

หัวหน้างานหอสมุดศิริราช นางราณี ปิ่นทอง และนางสาวบงกช ประกิตติกุล บรรณารักษ์ พบ Mr. Promharit Tangnimitrjit, Account Manager ผู้ดูแลกลุ่มลูกค้าในประเทศไทยจากบริษัท Clarivate และบริษัทในเครือ (part of Clarivate) ได้แก่  Innovative, ProQuest, Ex Libris เป็นต้น Mr. See Diu Seng, Regional Business Manager และ Mr. Shamsudin Nubi, Product Sales Manager เข้าแนะนำทีมผู้ดูแลกลุ่มลูกค้าในประเทศไทย แนวทางการดำเนินการของบริษัทต่างๆ การให้บริการในอนาคต รวมถึงแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 14.00-15.00 น. ณ ห้อง  Group Study Room - A201 อาคารหอสมุดศิริราช