หอสมุดศิริราช - พบตัวแทนจากบริษัท AMBOSS

Published: 10 May 2023

หัวหน้างานหอสมุดศิริราช นางราณี ปิ่นทอง และนางสาวบงกช ประกิตติกุล บรรณารักษ์ พบ Ms. Pei-Chei Tsai, Senior Sales Manager-APAC จากบริษัท AMBOSS (a medical technology company, founded in 2012) และตัวแทนจากบริษัท New Knowledge Information Co., Ltd. เข้านำเสนอข้อมูลและสาธิตการใช้งาน "AMBOSS"- medical learning platform ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.30 - 16.30 น. ณ Inspiration Zone ชั้น 4 อาคารหอสมุดศิริราช

  


AMBOSS is an online medical education tool that guides students from their early years of med school, all the way to the wards. Its comprehensive Knowledge Library and case-based Question Bank cover all the topics you’ll find in the exams. The analysis tool, along with other intelligent learning features help to track your performance and improve your knowledge retention. More Information >> https://www.amboss.com/int

Click>> 5-DAY FREE TRIAL - Create an account here and get a five-day free trial to explore the AMBOSS world of medical knowledge.


ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม

Email: bongkoch.pra@mahidol.edu